2020-02-10

Dane z rynku pracy Stanów Zjednoczonych powyżej oczekiwań ekonomistów.

Amerykański Departament Pracy podał, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu 2020 r. o 225 tys. Ekonomiści spodziewali się zwyżki o 165 tys. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w styczniu o 3,1 proc. w ujęciu rocznym i o 0,2 proc. w ujęciu miesięczny.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w styczniu o 206 tys., wobec oczekiwanych 155 tys., (w grudniu 2019 wzrosła o 142 tys., po rewizji z 139 tys.).

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,6 proc., wobec oczekiwanych 3,5 proc. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł w styczniu 63,4 proc. wobec 63,2 proc. miesiąc wcześniej.