2018-02-14

Według wstępnych danych GUS eksport Polski w 2017 r. osiągnął rekordową wartość 203,7 mld EUR, wzrastając o 10,2% w skali roku. Import według kraju pochodzenia oraz import według kraju wysyłki także były historycznie najwyższe i ukształtowały się na poziomie po 203,3 mld EUR w obu przypadkach, zwiększając się o 12,3% r/r. Trzeci rok z rzędu saldo w handlu zagranicznym było dodatnie i osiągnęło 0,4 mld EUR wobec 3,9 mld EUR zanotowanych w 2016 r.

Największy udział w eksporcie ogółem miały kraje rozwinięte (86,4%) i był on o 0,1 pkt. proc. wyższy niż w całym 2016 r. Udział krajów Unii Europejskiej w eksporcie ogółem nieznacznie osłabił się w ciągu roku o 0,1 pkt. proc. do 79,7%, przy wzroście udziału krajów strefy euro o 0,4 pkt. proc. w skali roku do 57,0%. Najważniejszą destynacją eksportową pozostały Niemcy z udziałem 27,4%, kolejne były Czechy i Wielka Brytania (oba kraje z udziałem po 6,4%). Następne pozycje zajęły Francja (z udziałem 5,6%) oraz Włochy (4,9%). Łączny udział krajów z pierwszej dziesiątki polskich partnerów handlowych w eksporcie wyniósł 66,3%, tyle samo co w 2016 r.

Udział krajów rozwiniętych w imporcie (według kraju wysyłki) osiągnął w 2017 r. 76,0% i było to o 1,1 pkt. proc. mniej niż w 2016 r., a analogiczny udział w imporcie (według kraju pochodzenia) wyniósł 67,4%, obniżając się o 1,2 pkt. proc. wobec 2016 r. Kraje Unii Europejskiej miały w 2017 r. 71,3-procentowy udział w imporcie (według kraju wysyłki) oraz 60,1-procentowy – w imporcie (według kraju pochodzenia), w tym kraje ze strefy euro – z udziałami odpowiednio 57,9-procentowym oraz 48,0-procentowym. Pierwszą piątkę krajów, z których Polska importowała (według kraju wysyłki) stanowiły w 2017 r.: Niemcy (z udziałem 27,8%), Chiny (7,2%), Rosja (6,6%), Holandia (6,0%) oraz Włochy (5,3%). W imporcie (według kraju pochodzenia) największe udziały miały: Niemcy (23,1%), Chiny (11,9%), Rosja (6,5%), Włochy (5,3%) oraz Francja (3,9%). Łączny udział krajów z pierwszej dziesiątki polskich partnerów handlowych wyniósł w 2017 r. 69,9% w imporcie (według kraju wysyłki) oraz 66,0% w imporcie (według kraju pochodzenia), obniżając się wobec 2016 r. odpowiednio o 0,6 pkt. proc. oraz o 0,2 pkt. proc.