2020-04-09

Według prognozy banku inwestycyjnego Goldman Sachs tegoroczny spadek PKB w strefie euro, spowodowany pandemią koronawirusa wyniesie między 6 a 16 proc. W opinii banku najbardziej realną wartością jest spadek o 9 proc.

Bank oparł swoją prognozę na trzech składnikach - głębokości spadku, czas zamrożenia gospodarki, oraz szybkości późniejszego odbicia.

Mamy do czynienia ze spadkiem aktywności konsumenckiej, która dopiero pociąga za sobą spadek aktywności przemysłowej - wskazał Goldman Sachs, zatem skurczenie się aktywności po stronie produkcji w I połowie 2020 r. będzie wynikało z ograniczenia aktywności po stronie konsumpcji. Bank szacuje, że np. w obszarze sztuki i rozrywki aktywność spadła o 90 proc., w handlu i transporcie 30 proc., podczas gdy w przemyśle tylko 20 proc.

Analitycy Goldman Sachs szacują, że maksymalny zasięg zamrożenia aktywności przypadnie na marzec i kwiecień, a potem będziemy mieli do czynienia ze stopniowym odchodzeniem od restrykcji, jednak efekty przeciągającego się utrzymanie stanu zamrożenia będą znacznie głębsze, niż wynikałoby to ze zwykłej proporcji.

Bank ocenił także, że po stronie konsumpcji aktywność w tym roku nie wróci do poziomu z jego początku.

Wszystko to - według Goldman Sachs - daje w sumie 9 proc. spadku PKB w strefie euro w ujęciu rocznym. Jednocześnie bank zastrzegł, że prognoza ta jest bardzo wrażliwa na szereg czynników i możliwe są inne scenariusze.