2019-02-08

Według szacunków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) sprzedaż polskich mebli wzrośnie w 2019 r. o 4-5 proc. Dynamika sprzedaży mebli w ubiegłym roku wyniosła 6,3 proc. natomiast w 2017 r. ponad 8,2 proc.

Według wcześniejszych szacunków rok 2018 miał przynieść przekroczenie granicy 50 mld zł. Jednak aktualne szacunki wskazują na poziom ok. 49 mld zł łącznej sprzedaży polskiej branży meblowej. Po spadku sprzedaży w okresie wakacyjnym, sprzedaż w kolejnych miesiącach nie powróciła do wcześniejszego poziomu, co w rezultacie wpłynęło na obniżenie prognoz.

Prognozy na rok 2019 są znacznie ostrożniejsze i oscylują w granicy 4-5 proc.  Słabsza dynamika sprzedaży wynika głownie z niepewnej sytuacji gospodarczej Niemiec oraz przyszłości Wielkiej Brytanii. Trudno przewidzieć jak bardzo dotkliwe będzie zauważalne już spowolnienie gospodarcze Niemiec oraz jak będzie kształtowała się wymiana handlowa pomiędzy UE a Wielką Brytanią po Brexicie. Niemcy są największym odbiorcą polskiej branży meblarskiej, odpowiadającym za ok. 34,1 proc. całkowitego eksportu polskiej branży. Natomiast do Wielkiej Brytanii trafia 6,6 proc. polskiego eksportu mebli. Na skalę polskiego eksportu wpływ maja również kursy walutowe, przede wszystkim EUR i USD. Pomimo, iż w pierwszej dziesiątce największych importerów polskich mebli są kraje strefy euro, do Stanów Zjednoczonych eksportujemy ok 3,7 proc. wyrobów branży meblarskiej.