2022-04-21

Zgodnie z kwietniowymi prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w 2022 tempo wzrostu światowego PKB osłabi się do 3,6% w skali roku wobec 6,1% r/r notowanych w 2021. Wojna w Ukrainie wywołała kryzys humanitarny (znaczne pogorszenie sytuacji ludności, olbrzymią skalę migracji oraz zniszczenia infrastruktury), a szkody gospodarcze spowodowane konfliktem przyczynią się do istotnego spowolnienia globalnego wzrostu w 2022 i skutkować będą wzrostem inflacji (zwłaszcza cen paliw i żywności). Na 2023 oczekiwany jest taki sam jak tegoroczny wzrost gospodarczy dla świata w wysokości 3,6% r/r. Dla przypomnienia – w styczniowym World Economic Outlook MFW prognozy globalnego PKB były odpowiednio wyższe dla 2022 (4,4% r/r) i dla 2023 (3,8% r/r). MFW przewiduje się, że po 2023 globalny wzrost zmniejszy się do około 3,3% w perspektywie średnioterminowej.

Według MFW wzrost cen surowców energetycznych spowoduje, że większa część wzrostu PKB będzie wygenerowana w krajach eksportujących surowce, podczas gdy obniży się wkład do światowego wzrostu ze strony państw importujących surowce energetyczne.

Wiosenne prognozy MFW charakteryzuje wysoka niepewność i ogólnie bilans ryzyk dla wzrostu jest przechylony w dół, wskutek możliwych zagrożeń takich jak: zaostrzenie wojny w Ukrainie, eskalacja sankcji wobec Rosji, gwałtowniejsze niż oczekiwane spowolnienie w Chinach przy dalszym prowadzeniu polityki zero-COVID, a także potencjalne ponowne zaostrzenie pandemii w następstwie pojawienia się bardziej zjadliwego szczepu wirusa SARS-CoV-2.

MFW przewiduje, że tempo wzrostu PKB gospodarek rozwiniętych wyhamuje w 2022 do 3,3% r/r z 5,2% r/r w 2021, a w 2023 wzrost wyniesie 2,4% r/r. Ryzykiem dla wzrostu wciąż pozostają wysoka inflacja, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz dalszy rozwój pandemii.

Dla rynków wschodzących i państw rozwijających się MFW oczekuje wzrostu o 3,8% r/r w 2022 wobec 6,8% w 2021, oraz odbicia wzrostu PKB do 4,4% r/r w 2023. Znaczący wzrost cen żywności i paliw znacznie zwiększa ryzyko lokalnych niepokojów społecznych, szczególnie w krajach o niskich dochodach. Ryzykiem dla państw rozwijających się pozostaje również pandemia, zwłaszcza w krajach o niskim stopniu zaszczepienia społeczeństw.

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w latach 2022-2023 do odpowiednio 3,7% r/r i 2,9% r/r z 5,1% i 3,5% przewidywanych w styczniu.

Wybrane wskaźniki dla poszczególnych państw są dostępne na stronie