2021-02-08

Wielka Brytania złożyła 1 lutego 2021 formalny wniosek o członkostwo w CPTPP - Wszechstronnym i Postępowym Porozumieniu na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego, pakcie handlowym obejmującym 11 państw z regionu Pacyfiku (Australię, Brunei, Chile, Japonię, Kanadę, Malezję, Meksyk, Nową Zelandię, Peru, Singapur i Wietnam). Głównym celem CPTPP jest pełne wyeliminowanie albo redukcja 95% ceł w handlu między państwami członkowskimi. Umowa CPTPP została zawarta w 2018, po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z umowy o Partnerstwie Transpacyficznym, wskutek czego ta ostatnia umowa nie weszła w życie.

Kraje uczestniczące w CPTPP zamieszkuje ok. 0,5 mld osób i państwa te wytwarzają ponad 13% światowego PKB, są również trzecim pod względem wielkości obszarem wolnego handlu na świecie po krajach USMCA (St. Zjednoczone-Kanada-Meksyk) i Unii Europejskiej.

Jak ogłosił brytyjski rząd, negocjacje w sprawie członkostwa Wlk. Brytanii w CPTPP zaczną się wiosną. Perspektywy są obiecujące, gdyż przewodnicząca w 2021 w Partnerstwie Japonia i inni członkowie układu handlowego popierają starania Wlk. Brytanii, nie powinno być więc problemu z uzyskaniem- wymaganej od wszystkich członków Porozumienia - zgody na akcesję.

Po przyjęciu do CPTPP Wlk. Brytania będzie pierwszym krajem spoza regionu Pacyfiku, należącym do Partnerstwa, oraz drugą największą (po Japonii) gospodarką w jego ramach. Z większością członków CPTPP Wlk. Brytania posiada już umowy o wolnym handlu, które są jednak przejściowe – jako przedłużenia porozumień zawartych jeszcze przez UE.

Według danych brytyjskich obroty handlowe z 11 państwami CPTPP wyniosły w 2020 111 mld GBP. Udział krajów CPTPP w brytyjskim eksporcie wynosi ponad 8%. Akcesja Wlk. Brytanii do Partnerstwa obniży cła dla brytyjskich eksporterów (w tym na żywność i samochody). Stworzy również większe możliwości rozwoju branż nowoczesnych technologii.

Japonia liczy na powrót do negocjacji St. Zjednoczonych (wycofały się z rozmów w 2017 decyzją prezydenta D. Trumpa). Jednak komentatorzy nie liczą na szybki powrót St. Zjednoczonych do paktu ze względu na koncentrację - przynajmniej w najbliższym czasie - nowej administracji prezydenta J. Bidena na sprawach wewnętrznych oraz na walce z pandemią.

Przyszłym członkostwem w CPTPP zainteresowane są jeszcze: Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia, a także Chiny. Jednak udział tych ostatnich pozostaje mało prawdopodobny ze względu na standardy wolnego handlu obowiązujące w Partnerstwie (m.in. zakaz stosowania preferencji dla przedsiębiorstw państwowych czy silna ochrona praw własności intelektualnej).