2019-07-22

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w lipcu 2019 r. syntetyczny wskaźnik koniunktury w gospodarce (SI) jest na poziomie zbliżonym do czerwca br., ale na niższym niż w lipcu rok temu. Od stycznia 2017 r. wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br., dotycząca handlu detalicznego i usług – na niższym poziomie. Jednocześnie wartości wszystkich składowych są niższe niż w lipcu 2018 r, podobnie jak wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych.


Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, podobnie jak przed miesiącem, a oceny bieżącego portfela zamówień: krajowego i zagranicznego są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu, natomiast prognozy produkcji są jednak mniej korzystne niż w poprzednim miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, większy od notowanego w zeszłym miesiącu.

Na dodatnim poziomie, kształtuje się w lipcu wskaźnik ufności w budownictwie. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w czerwcu, natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do zgłaszanych  przed miesiącem.

Również wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieco niższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej korzystne niż w czerwcu br., a przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania.


Na ujemnym poziomie kształtuje się w lipcu br. wskaźnik ufności w usługach - jest niższy od poziomu notowanego w czerwcu br. Urząd poinformował, że oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i zbliżone do przewidywań z czerwca br.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi w lipcu 86,8 proc. (podobnie jak przed rokiem). Wykorzystanie mocy produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysłowe wynosi 81,8 proc. (w lipcu ub.r. 83,5 proc.).