2020-08-13

Do 7 września przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje w konkursie Polskie Mosty Technologiczne. Dzięki grantom produkty z Polski mają szansę zaistnieć na rynkach Kanady, Kazachstanu i ZEA. Przedsiębiorcy mogą uzyskać grant w wysokości 200 tys. zł

Wsparcie mogą otrzymać MŚP, które nie korzystały wcześniej z wyżej opisanej pomocy. Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego oraz zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków o dofinansowanie poprzedza seminarium dla przedsiębiorców. W drugiej kolejności odbywają się warsztaty dotyczące specyfiki krajów docelowych oraz następuje tworzenie strategii ekspansji, którą eksporterzy będą testować i wdrażać na obcych rynkach.

Eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ocenią m.in. poziom ulepszenia produktu, usługi lub technologii proponowanej na rynki docelowe, a także doświadczenie przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności eksportowej. Ważne jest również to, czy wyrób wpisuje się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Granty pokryją m.in. koszty związane z uczestnictwem w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych, a także wydatki przeznaczone na działania promocyjno-informacyjne.