2018-08-03

Polska należy do największych unijnych eksporterów drobiu, wołowiny i wieprzowiny. Wzrostowi eksportu sprzyja utrzymujący się wysoki popyt zagraniczny na produkty mięsne oraz konkurencyjność cenowa polskich producentów na rynku Unii Europejskiej.

W okresie styczeń-maj 2018 r. największą dynamikę wzrostu wolumenu i wartości eksportu odnotowano w przypadku drobiu.  W analizowanym okresie  polscy producenci wyeksportowali 618 tys. ton produktów drobiowych czyli o 13% r/r, a przychody uzyskane z eksportu były o 25% r/r . większe i przekroczyły 1 mld euro.

Na wzrost sprzedaży drobiu za granicę, oprócz wysokiej jakości polskich produktów, wpływa konkurencyjna cena tuszek polskich kurcząt, która jest przeciętnie o 25-30% niższa od średniej ceny w UE.

W okresie styczeń-maj 2018 r. łączne przychody z zagranicznej sprzedaży produktów wieprzowych, wołowych i drobiowych   wyniosły prawie 2,4 mld euro i były o 16 proc. większe niż w roku ubiegłym.