2019-04-23

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wartość polskiego eksportu w okresie styczeń-luty 2019 r. wyniosła 37 miliardów euro, osiągając 6% wzrost liczony rok do roku.

W rezultacie zwiększenia się również wartości importu (o 9% do 39,1 mld euro) Polska osiągnęła w tym okresie ujemne saldo wymiany towarowej, które sięgnęło -2,1 mld euro (podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło ono -1 mld euro.)

Największy udział w polskim eksporcie w pierwszych dwóch miesiącach obecnego roku miały kraje rozwinięte – 87,8 proc. Do strefy euro Polska eksportowała 81,1 proc. towarów przy 5-procentowym wzroście ich wartości (30 mld euro) w ujęciu r/r, 6,3-procentową dynamikę miał eksport do krajów rozwijających się (2,5 mld euro), natomiast znacznie większą – 10-procentową – do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2 mld euro).

Głównym rynkiem dla polskich eksporterów pozostają Niemcy z 27,9-procentowym udziałem (przy 28,3 proc. udziale w roku ubiegłym), przy czym wartość towarów z Polki jaka trafiła na ten rynek w okresie styczeń – luty wyniosła 10,3 mld euro i była o 3,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Kolejne pod względem wartości rynki eksportowe to Wlk. Brytania, Czechy, Francja i Holandia.

W pierwszych dwóch miesiącach roku najszybciej rósł eksport do Stanów Zjednoczonych – o 17 proc. do 1,1 mld euro. Wyższe niż 10-procentowe tempo wzrostu odnotowano także w eksporcie do Węgier, Holandii i Rosji