2017-11-20

Według danych Eurostatu dynamika PKB Polski skorygowana sezonowo zwiększyła się w III kw. 2017 r. do 5,0% w skali roku z 4,2% r/r w II kw. 2017 r. Był to trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej - spośród 20 krajów, dla których opublikowano dane - po Rumunii (wzrost PKB 8,6% r/r) i Łotwie (6,2% r/r) oraz ex aequo z Czechami (5,0% r/r). Tempo wzrostu PKB skorygowane sezonowo w całej Unii Europejskiej wyniosło w III kw. 2017 r. 2,5% r/r i było wyższe wobec 2,4% r/r zanotowanych w II kw. 2017 r. Skorygowana sezonowo dynamika PKB strefy euro zwiększyła się także do odpowiednio 2,5% r/r z 2,3% r/r, a skorygowany sezonowo wzrost PKB Niemiec osiągnął 2,8% r/r wobec 2,3% r/r.