2020-12-03

W aplikacji mobilnej iPKO biznes możesz zmienić PIN do kart przedpłaconych. Funkcja jest już dostępna dla wszystkich kart firmowych.

W aplikacji iPKO biznes masz dostęp do informacji o wydatkach i aktualnych limitach na wszystkich swoich kartach.

Jeśli korzystasz z karty debetowej, kredytowej lub obciążeniowej, w aplikacji iPKO biznes możesz:

  • aktywować kartę
  • nadać i zmienić pin do karty
  • zastrzec kartę

iPKO biznes dla właścicieli firmy, zarządu oraz pracowników księgowości

Rozszerzona wersja aplikacji iPKO biznes dla osób mających dostęp do finansów firmy umożliwia:

  • generowanie jednorazowych kodów do autoryzacji transakcji
  • dostęp do salda i historii rachunków firmy
  • zatwierdzanie przelewów wychodzących
  • obsługę  kart firmowych

Więcej informacji o aplikacji mobilnej iPKO biznes