2020-12-17

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r., w przypadku bankowości elektronicznej iPKO biznes:

  • w dniu 24.12.2020 r  przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie, Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta. Pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone po godzinie 12.25 zostaną przekazane do rozliczeń międzybankowych najpóźniej w dniu 28.12.2020 r.,
  • w dniu 31.12.2020 r.  przelewy wysokokwotowe (SORBNET2), pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju oraz przelewy zagraniczne będą realizowane do godziny 12.25. Po tej godzinie, zlecenia te będzie można złożyć na datę przyszłą.

W dniu 24.12.2020 r. bankowość elektroniczna iPKO biznes będzie funkcjonowała jak w każdy dzień roboczy, zaś w dniu 31.12.2020 r. od godziny 21.30 bankowość elektroniczna iPKO biznes oraz aplikacja mobilna iPKO biznes będzie niedostępna, a ponowne jej udostępnienie nastąpi w dniu 01.01.2021 r. najpóźniej o godzinie 8.00.

 

Usługa SWIFT MT101

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r., w przypadku otrzymywanych komunikatów SWIFT MT101:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone w dniu 24.12.2020 r. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta. Pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 24.12.2020 r. po godzinie 12.25 zostaną przekazane do rozliczeń międzybankowych najpóźniej w dniu 28.12.2020 r.,
  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2), pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju oraz przelewy zagraniczne złożone w dniu 31.12.2020 r. będą realizowane do godziny 12.15.