2023-04-19

Kiedy? Od godz. 23:00 w piątek 21.04.2023 r. do godz. 17:00 w niedzielę 23.04.2023 r.

Niedostępne będą niektóre funkcje w serwisie iPKO i iPKO biznes, aplikacji IKO i iPKO biznes mobile oraz serwisie telefonicznym, np.

 • zmiana limitów kart, spłata zadłużenia, informacje o kartach, blokada czasowa, historia operacji 
 • otwieranie nowych kont
 • wnioski o karty, pożyczki i kredyty
 • przelewy z karty kredytowej – również w ramach usługi Płacę z iPKO
 • otwarta bankowość

Nie będą działać płatności BLIKIEM z kartą kredytową jako źródłem płatności. Pozostałe płatności BLIK będą działać.

Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia przy płatności kartą w internecie oraz korzystaniu z serwisu i aplikacji PKO Junior.

Karty w bankomatach i sklepach stacjonarnych będą działać w ramach ustalonych przez Ciebie limitów.

Kartę zastrzeżesz przez kontakt z naszą infolinią.

Prosimy, zrób – w miarę możliwości – wcześniej ważne operacje i w razie potrzeby zmień limity płatności kart.

Przepraszamy za utrudnienia – zmiana systemu zapewni lepsze działanie w przyszłości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: 800 302 302.

 

Ми змінюємося для вас – у найближчі вихідні деякі сервіси будуть недоступні↓

We are changing for you - some services will be unavailable next weekend↓

Мы меняемся для вас - в ближайшие выходные некоторые сервисы будут недоступны↓

 


Ми змінюємося для вас – у найближчі вихідні деякі сервіси будуть недоступні

Коли? З 23:00 п'ятниці 21 квітня 2023 року до 17:00 23 квітня 2023 року.

Деякі функції сервісів iPKO та iPKO biznes, застосунків IKO та iPKO biznes та телефонна служба

будуть недоступні, наприклад

 • зміна лімітів картки, погашення заборгованості, інформація про карту, тимчасове блокування, історія операцій 
 • відкриття нових рахунків
 • заявки на картки, позики та кредити
 • перекази за кредитними картками – також у рамках послуги Pay with iPKO
 • відкритий банкінг

Платежі BLIK з використанням кредитної картки як джерело платежу не працюватимуть.

Інші платежі BLIK працюватимуть.

Крім того, можуть виникнути труднощі з оплатою карткою в Інтернеті та при використанні сайту та програми PKO Junior.

Картки в банкоматах та звичайних магазинах працюватимуть у встановлених вами лімітах.

Ви можете заблокувати картку, звернувшись до нашої гарячої лінії.

Будь ласка, по можливості виконайте раніше важливі транзакції та за потреби змініть ліміти карткових платежів.

Просимо вибачення за незручності - зміна системи забезпечить кращу продуктивність у

майбутньому.

Бажаєте знати більше? Телефонуйте: 800 302 302.


We are changing for you - some services will be unavailable next weekend

When? From 11:00 p.m. on Friday, April 21, 2023 to 05 p.m. on Sunday, April 23, 2023.

Some functions will be unavailable on the iPKO and iPKO biznes website, the IKO app and iPKO biznes mobile, as well as the telephone service, e.g.:

 • change of card limits, debt repayment, information about cards, temporary block, history of operations 
 • opening of new accounts
 • applications for cards, loans and credit
 • information about cards, change of card limits, temporary block, history of operations, debt repayment
 • transfers from credit card - also as part of the Pay with iPKO service
 • open banking

BLIK payments with credit card as the source of payment will also be unavailable. Other BLIK payments will be available.

Additionally, you may experience problems with on-line card payments and use of the website and the PKO Junior app.

Cards in cash machines and brick and mortar stores will operate within the limits agreed by you.

You can block a card by calling our hotline.

Please complete all the important operations in advance and if necessary change the card payment limits.

We are sorry for the inconvenience - changes in the system will guarantee better operation in the future.

Would you like to learn more? Call us: 800 302 302.


Мы меняемся для вас - в ближайшие выходные некоторые сервисы будут недоступны

Когда? С 23:00 пятницы, 21 апреля 2023 г., до 17:00, 23 апреля 2023 г.

Некоторые функции сервисов iPKO и iPKO biznes, мобильных приложений IKO и iPKO biznes, a также телефонная служба будут недоступны, напр.

 • изменение лимитов карты, погашение задолженности, информация о карте, временная блокировка, история операций
 • открытие новых счетов
 • заявки на карты, займы и кредиты
 • переводы по кредитным картам – также в рамках услуги Pay with iPKO
 • открытый банкинг

Платежи BLIK с использованием кредитной карты в качестве источника платежа не будут работать. Другие платежи BLIK будут работать.

Кроме того, могут возникнуть сложности с оплатой картой в Интернете и при использовании сайта и приложения PKO Junior.

Карты в банкоматах и обычных магазинах будут работать в установленных вами пределах.

Вы можете зарезервировать карту, обратившись на нашу горячую линию.

Пожалуйста, по возможности выполните ранее важные транзакции и при необходимости измените лимиты карточных платежей.

Приносим извинения за неудобства - изменение системы обеспечит лучшую производительность в будущем.

Хотите знать больше? Звоните: 800 302 302.