2020-01-29

Od 1 stycznia 2020 r. dla każdej transakcji zawartej pomiędzy przedsiębiorcami, której wartość przekracza 15 tys. PLN, dokonujący płatności są zobowiązani do sprawdzania rachunku kontrahenta VAT na tzw. białej liście podatników VAT. Zgodnie z przepisami, przelanie środków na rachunek, którego nie ma na białej liście, może skutkować sankcjami.

 Występowanie danego rachunku na białej liście VAT sprawdzisz bezpośrednio w serwisie iPKO biznes. Opcja jest dostępna podczas tworzenia przelewów jednorazowych, split payment oraz paczek przelewów.

Jak przebiega weryfikacja?

Paczki przelewów

Z menu wybierz Transakcje > Paczki, następnie wyszukaj konkretną paczkę i kliknij w jej szczegóły (ikona „oko”), a następnie w Sprawdź na białej liście VAT.  Już po chwili, wynik weryfikacji pokaże się na ekranie.

Szczegóły paczki

W wyszukiwarce transakcji możesz zaznaczyć jednocześnie wiele przelewów i paczek transakcji i wskazać do sprawdzenia na białej liście VAT.

Import transakcji

Sprawdzenia rachunków kontrahentów, czy występują na białej liście VAT, możesz też dokonać już na etapie importu pliku. W tym celu przejdź do: Transakcje > Nowy > Import > Transakcji. W polu formularza wybierz Tak – przy pozycji „Sprawdź na białej liście VAT”.

Import transakcji

Przelew jednorazowy

W menu wybierz Transakcje > Nowy > Przelew > Jednorazowy. Wpisz numer rachunku oraz dodatkowo NIP kontrahenta, a następnie kliknij Sprawdź rachunek kontrahenta przy polu „Biała lista VAT”. Weryfikację możesz wykonać w każdym momencie, np. na etapie edytowania, podpisywania lub przed wysłaniem zlecenia.

Przelew jednorazowy

Weryfikacja odbywa się na podstawie informacji dostarczanej przez Ministerstwo Finansów.

Szczegółowe informacje na temat białej listy podatników VAT znajdują się pod adresem: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/biala-lista/