2011-10-18

Uprzejmie informujemy, że teraz nie musisz już potwierdzać kodem jednorazowym:

  • przelewu między własnymi rachunkami,
  • dyspozycji definiowania i modyfikacji zlecenia stałego na rachunek własny lub rachunek maklerski powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym,
  • przelewu na rachunek maklerski powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.