2018-01-21

PKO Bank Polski informuje, że 20 stycznia 2018 r. jest dniem odniesienia dla lokat na nowe środki. 

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.