2014-10-17

I.       Limity

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski wynoszą:

 Rodzaj kartyWysokość limitu
1Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych - umowy zawarte do dnia 9 stycznia 2014r.,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte do dnia 13 marca 2011r.,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero - umowy zawarte do dnia 21 października 2012r.,
 • PKO Konto za Zero - umowy zawarte od dnia 22 października 2012r.,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic,
 • SUPERKONTO (STUDENT),
 • PKO Konto Rodzica,
 • PKO Ekspres dla Użytkownika – Klient Indywidualny.
 
  dzienny limit operacji gotówkowych 5 000 zł
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 10 000 zł
  dzienny limit operacji internetowych 10 000 zł
  dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych w kraju 1) 
  a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
  b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
  dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych za granicą1) 
  limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju 
 2. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku PKO Konto dla Młodych - umowy zawarte od dnia 10 stycznia 2014r. 
 dzienny limit operacji gotówkowych5 000 zł
 dzienny limit operacji bezgotówkowych10 000 zł
 dzienny limit operacji internetowych10 000 zł
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju: 
 a)  do kwoty 50 zł (włącznie) – dla pojedynczej operacji zbliżeniowej, bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN 
 b)  powyżej kwoty 50 zł - do ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych, z potwierdzeniem operacji kodem PIN 
 c)  operacje, o których mowa w lit. a i b są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych. 
 dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych za granicą: 
 wartość pojedynczej operacji zbliżeniowej bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN ograniczona jest limitem operacji bezstykowych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych 
3.Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum, PKO Ekspres z wizualizacją AURUM oraz PKO Ekspres dla Użytkownika – Klient Bankowości Osobistej
 
 dzienny limit operacji gotówkowych10 000 zł
 dzienny limit operacji bezgotówkowych16 000 zł
 dzienny limit operacji internetowych16 000 zł
 dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych w kraju 1) 
 a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł
 b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych150 zł
 dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych za granicą1) 
  limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju 
4.Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II, PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM oraz PKO Ekspres dla Użytkownika – Klient Centrum Bankowości Prywatnej
 
 dzienny limit operacji gotówkowych15 000 zł
 dzienny limit operacji bezgotówkowych24 000 zł
 dzienny limit operacji internetowych24 000 zł
 dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych w kraju 1) 
 a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł
 b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych150 zł
 dla operacji zbliżeniowych bez PIN dokonywanych za granicą1) 
 limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju 
5.Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze 
 dzienny limit operacji gotówkowych600 zł
 dzienny limit operacji bezgotówkowych600 zł
 dzienny limit operacji internetowych600 zł
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1) 
 a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł 
 b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych50 zł
6.

Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego lub naklejki zbliżeniowej  wydawana do rachunków:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • Konto Aurum BOS,
 • Konto Platinium II,
 • Rachunek PLATINIUM.
 
  dzienny limit operacji bezgotówkowych500 zł
7.Karta debetowa do rachunku walutowego w EUR 
 dzienny limit operacji gotówkowych10 000 EUR
 dzienny limit operacji bezgotówkowych15 000 EUR
 dzienny limit operacji internetowych15 000 EUR
8.Karta debetowa do rachunku walutowego w USD 
 dzienny limit operacji gotówkowych10 000 USD
 dzienny limit operacji bezgotówkowych15 000 USD
 dzienny limit operacji internetowych15 000 USD
9.Karta debetowa do rachunku walutowego w GBP 
 dzienny limit operacji gotówkowych10 000 GBP
 dzienny limit operacji bezgotówkowych15 000 GBP
 dzienny limit operacji internetowych15 000 GBP

 1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010 r.

Dokonywanie operacji w internecie jest dostępne przy użyciu wszystkich kart wymienionych w części I.

 

Ponadto, uprzejmie informujemy, że w ramach usługi CASH BACK maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu kart:

 • PKO Ekspres,
 • debetowych do rachunków walutowych*

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

300 zł

300 zł

Usługa CASH BACK umożliwia wypłatę gotówki w walucie polskiej, w czasie dokonywania operacji bezgotówkowej. Kwota wypłaty w ramach tej usługi pomniejsza dostępny dzienny limit operacji bezgotówkowej.

* Maksymalna wysokość kwoty wypłaty jest przeliczana na walutę rachunku, do którego wydana została karta, według kursu organizacji płatniczej, której znak akceptacji umieszczony jest na karcie, na dzień dokonania operacji.

 

II.    Rachunki, do których są wydawane karty PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz naklejki zbliżeniowej

Karta debetowa PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz karta debetowa PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej są wydawane do następujących rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • Konto Platinium II,
 • Rachunek PLATINIUM,
 • Konto AURUM BOS.

Karty w formie gadżetu zbliżeniowego w postaci zegarka wydawane są do rachunku PKO Konto dla Młodych, przy czym pula zegarków jest ograniczona i dostępna do wyczerpania zapasów.

III.    Rachunki, do których są wydawane kartydla Użytkownika

Klient IndywidualnyKlient Bankowości Osobistej Klient Centrum Bankowości Prywatnej
PKO Konto dla Młodych
PKO Konto za Zero
PKO Konto Pogodne
SUPERKONTO Oszczędne
PKO Konto bez Granic
PKO Konto Rodzica
SUPERKONTO - umowy zawarte do dnia 13 marca 2011r.
SUPERKONTO (STUDENT)
Konto Aurum
Konto Plantinium II (prowadzone w ramach BO)
Złote Konto
Rachunek Platinium (prowadzone w ramach BO)
Konto Plantinium II (prowadzone w ramach CBP)
Rachunek Platinium (prowadzone w ramach BO)

Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku.