2013-02-05

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej Solidny Złoty kurs początkowy EUR/PLN, o którym mowa w ust. 5. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia 2-letniej i 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej o kurs EUR/PLN na dzień 8 lutego 2011r. (fixing NBP), wynosi 3,8742. Kurs stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Wartość procentowa X dla lokaty strukturyzowanej 2-letniej, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia 2-letniej/3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej o kurs EUR/PLN zostaje ustalona na 15%.

Kurs końcowy EUR/PLN, o którym mowa w ust. 5. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia 2-letniej i 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej o kurs EUR/PLN na dzień 31 stycznia 2013 r. (fixing NBP), wynosi 4,1870.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że na zakończenie okresu umownego lokata strukturyzowana nie przyniesie zysku.

Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania:

a) jeżeli dnia 31 stycznia 2013 r. kurs EUR/PLN będzie wyższy lub równy od kursu EUR/PLN z dnia 8 lutego 2011 r., Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny,

b) jeżeli dnia 31 stycznia 2013 r. kurs EUR/PLN będzie niższy od kursu EUR/PLN z dnia 8 lutego 2011 r. o wartość nieprzekraczającą 15%, Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 15%,

c) jeżeli dnia 31 stycznia 2013 r. kurs EUR/PLN będzie niższy od kursu EUR/PLN z dnia 8 lutego 2011 r. o wartość przekraczającą 15%, Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości odpowiadającej procentowej wartości spadku kursu.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.