2012-12-04

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej Złota Inwestycja wartość indeksu GOLDLNPM na dzień 29 listopada 2012 roku, która stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji wyniosła 1725 USD (dolar amerykański). Wartość Indeksu GOLDLNPM na dzień 29 listopada 2012 roku stanowi Cenę Złota z Dnia Końcowej Obserwacji, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota. 

Wartość Indeksu GOLDLNPM na dzień 7 grudnia 2010 roku stanowi Cenę Złota z Dnia Początkowej Obserwacji, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota i wynosi 1420 USD.

W trakcie okresu inwestycji wartość indeksu GOLDLNPM nigdy nie była równa lub wyższa od ustalonej Bariery tj. 2343 USD.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 21,4788% za okres 24 miesięcy (10,7394% w skali roku).

 

Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania:

WARIANT 1
Po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji zyskuje się tyle, ile wzrośnie wartość indeksu GOLDLNPM w stosunku do Ceny Złota z Dnia Początkowej Obserwacji (wartości indeksu z dnia 7 grudnia 2010) tj. 1420 USD. Jest to możliwe w sytuacji, gdy wartość indeksu w okresie 2 lat nigdy nie będzie równa lub wyższa od Bariery tj. 2343 USD.

WARIANT 2
Wartość indeksu GOLDLNPM w jakimkolwiek momencie inwestycji (jakikolwiek Dzień Obserwacji) będzie równa lub wyższa od Bariery, Klient za cały okres inwestycji otrzyma zysk w wysokości 5% w skali 2 lat. Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

WARIANT 3
W przypadku gdy Cena Złota z Dnia Końcowej Obserwacji będzie równa lub niższa od Ceny Złota z Dnia Początkowej Obserwacji i Bariera w żadnym Dniu Obserwacji nie została osiągnięta, zysk z inwestycji wyniesie 0%.

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.