2016-05-01

Uprzejmie informujemy, że oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na poniżej wskazanych rachunkach wynosi:

1. Rachunek Oszczędnościowy w EUR

Przedział kwotowy

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

do 999,99 EUR

0,01

od 1 000,00 EUR

0,01

 

2. Konto oszczędnościowe Progres Adm. w EUR (dla klientów indywidualnych)

Przedział kwotowy

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

do 4 999,99 EUR

0,01

od 5 000,00 do 49 999,99 EUR

0,01

od 50 000,00 EUR

0,01

* Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego.

 

 

 

Podstawa:

Uchwała Zarządu Banku nr 851/E/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.