2017-12-19

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, które w listopadzie 2017 roku wyniosło 4 610,69 zł.

W związku z powyższym kwota realizowanej dyspozycji na wypadek śmierci złożonej od dnia 1 stycznia 1998 r., ustalona na podstawie tego wynagrodzenia wynosi – 92 213,80 zł.

Ponadto kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, ustalona do wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi – 1 500,00 zł.

 

Podstawa: art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy Prawo