2013-07-05

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 2 lipca 2013 roku, o którym mowa w pkt. 6 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie walutowym USD/PLN III, wynosi 3,3222. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Za dotrzymanie okresu umownego inwestycji lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się kursu walutowego USD/PLN (fixing NBP) według zasady:

  1. jeżeli w dniu końcowej obserwacji tj. 23 grudnia 2013 roku kurs walutowy USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym <3,2122 ; 3,4322>, to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 3% za okres 6 miesięcy (6% w skali roku),
  2. jeżeli w dniu końcowej obserwacji tj. 23 grudnia 2013 roku kurs walutowy USD/PLN będzie się różnił od kursu z dnia referencyjnego o więcej niż 11 groszy włącznie tzn. nie znajdzie się w przedziale domkniętym <3,2122 ; 3,4322>, po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej następuje zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.