2013-05-08

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

Lp.Rodzaj KartyWysokość limitu
1.

Karta PKO Ekspres (wydawana do rachunku:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO – umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto za Zero - umowy zawarte od dnia 22 października 2012 r.
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic,
 • SUPERKONTO,
 • SUPERKONTO STUDENT)
 • PKO Konto Rodzica
 
dzienny limit wypłat gotówki 5 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 10 000 zł
dzienny limit operacji internetowych 10 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)  
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
2. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum
oraz PKO Ekspres z wizualizacją AURUM
 
dzienny limit wypłat gotówki 10 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 16 000 zł
dzienny limit operacji internetowych 16 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)  
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
3. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II
oraz PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM
 
dzienny limit wypłat gotówki 15 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 24 000 zł
dzienny limit operacji internetowych 24 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)  
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
4. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze  
dzienny limit wypłat gotówki 600 zł
dzienny limit operacji płatniczych 600 zł
dzienny limit operacji internetowych 600 zł
 dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 50 zł
5.  Karta debetowa do rachunku walutowego w EUR  
 dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 EUR
 dzienny limit operacji bezgotówkowych 15 000 EUR
 dzienny limit operacji internetowych 15 000 EUR
6.  Karta debetowa do rachunku walutowego w USD  
 dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 USD
 dzienny limit operacji bezgotówkowych 15 000 USD
 dzienny limit operacji internetowych 15 000 USD
7.  Karta debetowa do rachunku walutowego w GBP  
 dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 GBP
 dzienny limit operacji bezgotówkowych 15 000 GBP
 dzienny limit operacji internetowych 15 000 GBP
8. Karta PKO Maestro2)  
dzienny limit wypłat gotówki3) 800 zł
dzienny limit operacji płatniczych4) 400 zł
9. Karta PKO VISA Classic  
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach5) 1 500 zł
limit cykliczny 12 500 zł
10. Karta PKO VISA Gold  
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach5) 10 000 zł
limit cykliczny 50 000 zł
11. Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA  
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł
1 000 EUR
limit cykliczny 80 000 zł
12 Karta PKO Diners Club Standard
 
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł
1 000 EUR
limit cykliczny 20 000 zł
13 Karta PKO Diners Club Executive
 
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł
1 000 EUR
limit cykliczny 80 000 zł
14 Srebrna karta PKO MasterCard Business
 
limit cykliczny 20 000 zł
15 Złota karta PKO MasterCard Business
 
limit cykliczny 50 000 zł
16 Karta PKO Biznes Partner
 
dzienny limit wypłat gotówki 6 000 zł
suma wysokości limitów dziennych tj. limitu wypłat gotówki i limitu operacji płatniczych 15 000 zł
17 Karta Business Waluta MSP w EUR
 
dzienny limit operacji gotówkowych  10 000 EUR
dzienny limit operacji bezgotówkowych  15 000 EUR
18 Karta Business Waluta MSP w USD
 
dzienny limit operacji gotówkowych  10 000 USD
dzienny limit operacji bezgotówkowych  15 000 USD
19 PKO VISA Business Electron 6)
 
 dzienny limit wypłat gotówki 10 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 6)  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą 6)  
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
20

Karta przedpłacona dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego: 6)

 • karta przedpłacona,
 • karta przedpłacona Business,
 • karta przedpłacona o cechach bonu towarowego
 
 dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju  
 a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej  50 zł

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010r.,

2) w przypadku karty debetowej PKO Maestro limity maksymalne i minimalne są jednakowe,

3) miesięczny limit  wypłat gotówki – 3 operacje,

4) miesięczny limit  operacji płatniczych  - 1 operacja,

5) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart,

6) dla kart wydawanych i wznawianych od 17 października 2011r.

Lp.Rodzaj karty kredytowejMin. wysykość
limitu
kredytowego
Max. wysykość
limitu
kredytowego
1. Karta kredytowa PKO EURO Biznes 2 000 zł 50 000 zł
2. Błękitne karty kredytowe:
 • PKO Visa Electron,
 • PKO MasterCard Electronic.
700 zł 2 000 zł
3. Srebrne karty kredytowe:
 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Classic,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.
1 500 zł 30 000 zł
4. Złote karty kredytowe:
 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.
3 000 zł 50 000 zł
5. Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT 450 zł 1 500 zł

Limity dla operacji zbliżeniowych dokonywanych kartami kredytowymi z mikroprocesorem.

 1. Limit dla pojedynczej operacji zbliżeniowej dokonywanej w kraju bez użycia PIN  - 50 zł.
 2. Limit dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

 

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.Rodzaj kartyOprocentowanieOprocentowanie
1. Karta kredytowa PKO Euro Biznes 17,40% x
2. Karta kredytowa PKO BP 19,00% 15,40%
3. Karta kredytowe PKO Visa Electron STUDENT 19,00% x
4. Partnerska karta kredytowa PKO VITAY 19,00% 15,40%

Ponadto, poniżej przedstawiamy warunki otrzymania karty kredytowej PKO Banku Polskiego:

 1. WARUNKI PODSTAWOWE:
  • wysokość minimalnych dochodów netto Klienta ubiegającego się o wydanie kart kredytowych PKO BP SA:
   - Błękitne Karty Kredytowe - 850 zł,
   - Srebrne Karty Kredytowe - 1 500 zł,
   - Złote Karty Kredytowe - 3 000 zł,
   - Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT - 850 zł,
  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • pozytywna ocena wiarygodności.
 2. Warunki dodatkowe dla karty kredytowej PKO Visa Electron STUDENT:
  • nieukończenie przez studenta 30 roku życia,
  • posiadanie rachunku SUPERKONTO STUDENT albo rachunku PKO Konto dla Młodych ze stałymi miesięcznymi wpływami w minimalnej wysokości 850 zł od przynajmniej 3 miesięcy oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej albo posiadanie udokumentowanego źródła z wysokością uzyskiwanych stałych dochodów w minimalnej wysokości netto 850 zł oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że błękitne karty kredytowe PKO Visa Electron służą do realizacji operacji dokonywanych przez internet oraz operacji realizowanych telefonicznie lub pisemnie.