2015-04-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Lokaty terminowe otwierane poprzez aplikację IKO:

Lokaty terminowe otwierane poprzez aplikację IKO

oprocentowanie stałe w skali roku

Lokata 1-miesięczna

2,50

Lokata 3-miesięczna

1,70

Lokata 6-miesięczna

1,80

Lokata 12-miesięczna

2,00

2. Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 3 miesiąca trwania lokaty

0,00

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,10

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,50

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,75

 3. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej odnawialnej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej odnawialnej

 przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

1,50

1,60

1,70

4. Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od
100 000 zł

1,70

1,75

1,80

1,85

2,00

5. Rachunek lokaty terminowej 24−miesięcznej na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 24-miesięcznej na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

w przypadku nowych środków

1,80

1,90

2,00

w pozostałych przypadkach

0,50

0,50

0,50

 6. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 odnawialnej, 3+9+12 odnawialnej na nowe środki:

Lokata odnawialna 3+9+12 oraz Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,30
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł – 0,30

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,40
od 50 000 zł – 0,40

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

do 19 999,99 zł – 0,50
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,60
od 50 000 zł – 0,70

Oprocentowanie nowych środków

do 19 999,99 zł – 1,50
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,60
od 50 000 zł – 1,70

 7. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 nieodnawialnej:

Lokata nieodnawialna 3+9+12

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,20

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

do 19 999,99 zł – 0,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,50
od 50 000 zł – 0,60

 8. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych 2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1. miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,30

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,30

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł– 0,30
od 50 000 zł – 0,40

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł – 0,40

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -0,50
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,60
od 50 000 zł  – 0,70

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 0,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,50
od 50 000 zł – 0,60

 9. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,30

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,30

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł – 0,40

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł – 0,40

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -0,70
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,80
od 50 000 zł – 0,90

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 0,60
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,70
od 50 000 zł – 0,80

10. Rachunek lokaty terminowej 9-miesięcznej Progresja 9M:

Rachunek lokaty terminowej 9-miesięcznej Progresja 9M         
Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu lokaty         
Miesiąc lokaty123456789
Stopa procentowa0,100,200,300,500,700,901,101,301,50

11. Rachunek lokaty terminowej 3+3M:

Rachunek lokaty terminowej 3+3M: 
w przypadku zerwania w pierwszych 3 miesiącach trwania lokaty0,00
w przypadku zerwania pomiędzy 4 i 6 miesiącem trwania lokaty0,10
w przypadku dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty0,50

12. Rachunek lokaty terminowej 6+6M:

Rachunek lokaty terminowej 6+6M: 
w przypadku zerwania w pierwszych 6 miesiącach trwania lokaty0,00
w przypadku zerwania pomiędzy 7 i 12 miesiącem trwania lokaty0,30
w przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty0,60

13. Rachunek lokaty terminowej 9+9M:

Rachunek lokaty terminowej 9+9M: 
w przypadku zerwania w pierwszych 9 miesiącach trwania lokaty0,00
w przypadku zerwania pomiędzy 10 i 18 miesiącem trwania lokaty0,40
w przypadku dotrzymania 18-miesięcznego okresu trwania lokaty0,70

14. Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej:

Lokata 15-miesięczna odnawialna 
Przedział kwotowyStała stopa procentowa w stosunku rocznym
do 19 999,99 zł0,50
od 20 000 zł do 49 999,99 zł0,60
od 50 000 zł 0,70

15. Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej:

Lokata 3-miesięczna odnawialna

Przedział kwotowy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

0,80

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

0,90

od 50 000 zł 

1,00

16. Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej na nowe środki:

Lokata 3-miesięczna odnawialna na nowe środki

Przedział kwotowy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

1,00

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

1,10

od 50 000 zł 

1,20

17. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus,
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M            
stopa procentowa (%)

12M       
stopa procentowa (%)

50%

do 19 999,99 zł

2,00

2,25

od 20 000,00 zł

2,25

2,50

18. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 3, 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków
w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M     

stopa procentowa (%)

6M     

stopa procentowa (%)

12M     

stopa procentowa (%)

25%

poniżej 100 000 zł

1,75

2,00

2,25

od 100 000 zł

2,00

2,25

2,50

50%

poniżej 100 000 zł

2,25

2,50

2,75

od 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

75%

poniżej 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

od 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

19. Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej:

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej: 
w przypadku dotrzymania 3-miesięcznego okresu trwania lokaty0,10

20. Rachunek lokaty terminowej 6 i 12-miesięcznej – Ekstra lokata:

Rachunek lokaty terminowej 6 i 12-miesięcznej – Ekstra lokata 
w przypadku dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty0,10
w przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty0,10

21. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej:

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej, ze stałą stopą procentową w okresie umownym:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

poniżej 10 000 zł

od 10 000
   do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

na 6 miesięcy

 0,20 0,20 0,20

na 3 miesiące

 0,10 0,10 0,10

na 2 miesiące

 0,05 0,05 0,05

na 1 miesiąc

 0,05 0,05 0,05

na 21 dni

 x 0,01 0,01

na 14 dni

 x 0,01 0,01

na 7 dni

 x 0,01 0,01

22. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o stałej stopie procentowej:

Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych, ze stałą stopą procentową w okresie umownym:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

poniżej 10 000 zł

od 10 000
   do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a)                   na 6 miesięcy

0,20

0,20

0,20

b)                   na 3 miesiące

0,10

0,10

0,10

c)                   na 1 miesiąc

0,05

0,05

0,05

23. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”, wystawionych od dnia
1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

 24. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” wystawionych od dnia           1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w kwocie od 50 000 zł

0,25

 

Od 4 maja 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie Lokaty o stałym oprocentowaniu Adm. (w zakresie klienta indywidualnego):

Lokata o stałym oprocentowaniu Adm. (w zakresie klienta indywidualnego):

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

do 20 000 zł

Powyżej 20 000 zł

Lokata 1-miesięczna

0,05

0,05

Lokata 3-miesięczna

0,10

0,10

Lokata 6-miesięczna

0,20

0,20

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 6 lipca 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej:

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej, ze zmienną stopą procentową w okresie umownym:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

poniżej 10 000 zł

od 10 000 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

 na 36 miesięcy

0,40

0,40

0,40

 na 24 miesiące

0,30

0,30

0,30

 na 12 miesięcy

0,25

0,25

0,25

 na 6 miesięcy

0,20

0,20

0,20

 2. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o stałej stopie procentowej:

Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych, ze zmienną stopą procentową:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

poniżej 10 000 zł

od 10 000 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

 na 36 miesięcy

0,40

0,40

0,40

 na 24 miesiące

0,30

0,30

0,30

 na 12 miesięcy

0,25

0,25

0,25

 na 6 miesięcy

0,20

0,20

0,20

3. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Fortuna:

Lokata terminowa "Fortuna" ze zmienną stopą procentową deklarowana na okres:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

 3 miesięcy

0,10

 6 miesięcy

0,20

 12 miesięcy

0,25

4. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Progresja:

Lokata terminowa „Progresja”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,01

0,05

0,05

0,10

0,10

0,20

0,20

0,25

0,25

0,30

0,30

0,50

 

Lokata terminowa „Progresja 24-miesięczna”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,01

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

0,15

0,20

0,20

0,25

0,25

0,60

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,30

0,30

0,35

0,35

0,40

0,40

0,45

0,45

0,50

0,50

0,50

0,50

 

Lokata terminowa „Progresja 36-miesięczna”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,50

0,70

 

Lokata terminowa „Progresja 60-miesięczna”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1,00

5. Rachunek lokacyjny IKE:

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokacyjnym IKE

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

1,50

6. Lokata Dynamiczna Adm.:

Lokata Dynamiczna Adm.

Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu lokaty

Miesiąc lokaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Stopa procentowa

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,70

0,80

0,90

1,00

1,50

2,00

2,50

 7. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, które zostały wystawione na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w okresie:

1)     od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

poniżej 10 000 zł

od 10 000 zł do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

12 miesięcy

0,10

0,15

0,20

24 miesiące

0,15

0,20

0,25

36 miesięcy

0,20

0,25

0,30

2)     od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

poniżej 10 000 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

12 miesięcy

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

24 miesiące

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

36 miesięcy

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

8. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy:

poniżej
10 000 zł

od 10 000 
do 19 999,99 zł

od 20 000 
do 29 999,99 zł

od 30 000 
do 39 999,99 zł

od 40 000 
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

9. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszem inwestycyjnym, o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, ze zmienną stopą procentową w stosunku rocznym (w %), wystawione po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym (transakcje rejestrowane w książeczce):

PKO TFI SA Zrównoważony – fio

1,00

PKO TFI SA Akcji - fio

1,00

10. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

0,10

11. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (z prawem do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 1 stycznia 1983 r. do 23 października 1990 r., wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat i na książeczkach wystawionych przed 1 stycznia 1983 r., których właściciele przyjęli zasady obowiązujące od 1983 r. (transakcje rejestrowane w książeczce)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

0,05

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002 r. z PKO Bankiem Polskim SA umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

a) 12 miesięcy

0,10

b) 24 miesiące

0,15

c) 36 miesięcy

0,20

d) 48 miesięcy

0,25

e) 60 miesięcy

0,30

12. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (bez prawa do premii gwarancyjnej) ze zmienną stopą procentową:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 1 lutego 2002 r. oraz od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

a) 12 miesięcy

0,10

b) 24 miesiące

0,15

c) 36 miesięcy

0,20

d) 48 miesięcy

0,25

e) 60 miesięcy

0,30

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, ze zmienną stopą procentową w stosunku rocznym (w %), wystawionych:

po dniu 23 października 1990 r. do dnia 31 stycznia 2002 r. wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat 

0,40