2013-12-19

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014r.  wartość stopy bazowej w stosunku rocznym wynosi 2,00%.