2014-02-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2014r.  wartość stopy bazowej w stosunku rocznym wynosi 1,10%.