2012-01-30

Bank do odwołania nie realizuje transakcji wymienionych w punktach 1-3 za wyjątkiem operacji tylko i wyłącznie w formie - akredytywy dokumentowej obcej. Uprzejmie informujemy, że z dniem 27.10.2010 r. na mocy Rozporządzenia Rady UE nr 961/2010 z dnia 25.10.2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie przekazywania środków finansowych oraz świadczenia usług finansowych osobom, podmiotom i organom z Islamskiej Republiki Iranu. Zgodnie z powyższym przy przekazywaniu środków finansowych na rzecz i od osób, podmiotów i organów z Iranu Bank jest zobligowany do następujących zachowań:

  1. W przypadku przekazów pieniężnych związanych z transakcjami obejmującymi środki spożywcze, opiekę, medyczną, sprzęt medyczny lub cele humanitarne, nie wymaga to uprzedniego zezwolenia, jednakże jeśli transakcja wynosi równowartość lub powyżej 10 000 Euro - należy uprzednio poinformować właściwy organ (na Banku spoczywa obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
  2. Transakcje inne niż wymienione w pkt. 1, do 40 000 Euro - nie wymagają uprzedniego zezwolenia, jednakże jeśli transakcje wynoszą powyżej 10 000 Euro do 40 000 Euro – należy uprzednio poinformować właściwy organ (na Banku spoczywa obowiązek powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
  3. Transakcje inne niż wymienione w pkt. 1, o równowartości lub powyżej 40 000 Euro - wymagają uzyskania uprzednio zgody właściwego organu (Bank kieruje wniosek o zezwolenie na dokonanie transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).