2012-09-05

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie WIG20 (Lokata Indeksowa, oferowana w powiązaniu z 3-miesięczną lokatą terminową) początkowa wartość indeksu WIG20, o której mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną, na dzień 4 września 2012 r. wynosi 2248,48 punktów. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość bariery wynosi 136% (3057,93 punktów), a odsetki za okres umowny w przypadku gdy w okresie od dnia 4 września 2012 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wartość indeksu WIG20 nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 136% początkowej wartości tj. 3057,93 punktów i wartość indeksu WIG20 w dniu 26 lutego 2015 będzie równa bądź wyższa od początkowej wartości indeksu WIG20, wynoszą 30% w skali 30 miesięcy (12% w skali roku).

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się wartości indeksu WIG20 według zasad:

  1. jeżeli w okresie od dnia 4 września 2012 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wartość indeksu WIG20 nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 136% początkowej wartości indeksu WIG20 ustalonej w dniu 4 września 2012 r. i wartość indeksu WIG20 w dniu 26 lutego 2015 będzie równa bądź wyższa od początkowej wartości indeksu WIG20, to Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 30% w skali 30 miesięcy (12% w skali roku),
  2. jeżeli w okresie od dnia 4 września 2012 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wartość indeksu WIG20 będzie równa bądź wyższa od bariery 136% początkowej wartości indeksu WIG20 ustalonej w dniu 4 września 2012 r. lub wartość indeksu WIG20 w dniu 26 lutego 2015 będzie niższa od początkowej wartości indeksu WIG20, to Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku,
  3. wartość indeksu WIG20 rozumiana jest jako cena zamknięcia indeksu wyrażona w punktach.

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.