2011-03-14

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

Lp. Rodzaj karty Wysokość limitu
1 Karta PKO Ekspres (wydana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto Pogodne,
 • SUPERKONTO,
 • SUPERKONTO STUDENT)
dzienny limit wypłat gotówki 5 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 8 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
2. Karta PKO Ekspres z wizualizacją AURUM
dzienny limit wypłat gotówki 10 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 16 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
3. Karta PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM
dzienny limit wypłat gotówki 15 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 24 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
4 Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze
dzienny limit wypłat gotówki 600 zł
dzienny limit operacji płatniczych 600 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 50 zł
5. Karta PKO Maestro2)
dzienny limit wypłat gotówki 3) 800 zł
dzienny limit operacji płatniczych 4) 400 zł
6. Karta PKO VISA Classic
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 5) 1 500 zł
limit cykliczny 12 500 zł
7. Karta PKO VISA Gold
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 6) 10 000 zł
limit cykliczny 50 000 zł
8. Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) 1) równowartość w zł 1000 EUR
limit cykliczny 80 000 zł
9 Karta PKO Diners Club Standard
Tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł 1000 EUR
Limit cykliczny 20 000 zł
10. Karta PKO Diners Club Executive
Tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł 1000 EUR
Limit cykliczny 80 000 zł.
11. Srebrna karta PKO MasterCard Business
limit cykliczny 20 000 zł
12. Złota karta PKO MasterCard Business
limit cykliczny 50 000 zł
13. Karta PKO Biznes Partner
dzienny limit wypłat gotówki 6 000 zł
suma wysokości limitów dziennych tj. limitu wypłat gotówki i limitu operacji płatniczych 15 000 zł
14. PKO VISA Business Electron6)
dzienny limit wypłat gotówki 10 000 zł

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010r. 2) w przypadku karty debetowej PKO Maestro limity maksymalne i minimalne są jednakowe, 3) miesięczny limit wypłat gotówki - 3 operacje, 4) miesięczny limit operacji płatniczych - 1 operacja, 5) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart, 6) dla małych i średnich przedsiębiorstw - limit dzienny wypłat gotówki - 6 000 zł. Suma wysokości limitów dziennych, tj. limitu wypłat gotówki i limitu operacji płatniczych - 15 000 zł.

Lp.Rodzaj karty kredytowejMin. wysokość limitu kredytowegoMax. wysokość limitu kredytowego
1. Karta kredytowa PKO EURO Biznes 2 000 zł 50 000 zł
2. Błękitne karty kredytowe:
 • PKO Visa Electron,
 • PKO MasterCard Electronic.
700 zł 2 000 zł
3.

Srebrne karty kredytowe:

 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Classic,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.
1 500 zł 30 000 zł
4.

Złote karty kredytowe:

 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.
3 000 zł 50 000 zł
5. Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT 450 zł 1 500 zł

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi

Lp.Rodzaj kartyOprocentowanie bez opcji spłat ratalnych Oprocentowanie z opcją spłat ratalnych
1. Karta kredytowa PKO Euro Biznes 16,90% X
2. Karta kredytowa PKO BP 19,90% 14,90%
3. Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT 19,90% X
4. Partnerska karta kredytowa PKO VITAY 19,90% 14,90%

Ponadto, poniżej przedstawiamy warunki otrzymania karty kredytowej PKO Banku Polskiego:

I. WARUNKI PODSTAWOWE

 1. wysokość minimalnych dochodów netto Klienta ubiegającego się o wydanie kart kredytowych PKO BP SA:
  • Błękitne Karty Kredytowe - 850 zł,
  • Srebrne Karty Kredytowe - 1 500 zł,
  • Złote Karty Kredytowe - 3 000 zł,
  • Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT - 850 zł,
 2. posiadanie zdolności kredytowej,
 3. pozytywna ocena wiarygodności.

II. Warunki dodatkowe dla karty kredytowej PKO Visa Electron STUDENT:

 • nieukończenie przez studenta 26 roku życia,
 • posiadanie rachunku SUPERKONTO STUDENT albo rachunku PKO Konto dla Młodych ze stałymi miesięcznymi wpływami w minimalnej wysokości 850 zł od przynajmniej 3 miesięcy oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej albo posiadanie udokumentowanego źródła z wysokością uzyskiwanych stałych dochodów w minimalnej wysokości netto 850 zł oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej.

Podstawa:

Uchwała Zarządu nr 246/B/2003 z dnia 17 września 2003 r. Uchwała Zarządu nr 296/B/2005 z dnia 2 listopada 2005 r. Uchwała Zarządu nr 356/B/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. Uchwała Zarządu nr 210/B/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. uchwała Zarządu nr 376/B/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. uchwała Zarządu Banku nr 27/B/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. Decyzja Dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Klienta Detalicznego nr IIU/DPD/432/2010 z dnia 1.09.2010r. Decyzja IIU/DPD/ 95 /2011 z dnia 25 lutego 2011 Decyzja IIU/DPD/ 96 /2011 z dnia 25 lutego 2011 Uchwała Zarządu nr 248/B/2003 z dnia 17 września 2003 r. Uchwała Zarządu nr 249/B/2003 z dnia 17 września 2003 r. (z późn. zm.) Uchwała Zarządu nr 334/B/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. Uchwała Zarządu nr 355/B/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. Uchwała Zarządu nr 116/B/2007 z dnia 27 marca 2007 r. Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego nr IIU/DKD/95/2007 z 19.10.2007 r. uchwała Zarządu Banku nr 284/B/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r.