2009-08-24

Uprzejmie informujemy, że od 25 sierpnia 2009 r. ulega zmianie oprocentowanie środków ulokowanych na Rachunku lokacyjnym Korzyść w zakresie nadwyżek środków na rachunku mieszczących się w przedziałach kwotowych:

  • ponad 29 999,99 zł do 49 999,99 zł (z 4,00 % na 3,75% w skali roku),
  • ponad 49 999,99zł (z 4,70% na 4,30 % w skali roku).

Rachunek lokacyjny Korzyść jest przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt:

  • z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego,
  • pod numerem infolinii 0 801 302 302 (opłata jak za połączenie lokalne) lub + 48 (81) 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).