2010-02-26

Uprzejmie informujemy, że od 2 marca 2010 r. zmianie ulega oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych w EUR i GBP i oprocentowanie rachunków lokat terminowych w USD, EUR, GBP dla klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, klientów Rynku Korporacyjnego oraz klientów instytucjonalnych Rynku Mieszkaniowego. Oprocentowanie od 2 marca będzie następujące:

Stopa procentowa w stosunku rocznym w %
waluta
USD EUR CHF GBP
1. Środki pieniężne płatne na żądanie 0,10 0,10 0,01 0,10
2. Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres 1)
1)ze zmienną stopą procentową:
a)na 12 miesięcy 1,10 1,05 0,28 1,30
b)na 6 miesięcy 0,90 0,95 0,13 1,05
2) ze stałą stopą procentową:
a) na 3 miesięcy 0,70 0,80 0,08 1,00
b) na 1 miesiąc 0,40 0,60 0,05 0,75
c) na 21 dni 0,25 0,50 0,05 0,65
d) na 14 dni 0,20 0,40 0,05 0,55
e) na 7 dni 0,15 0,35 0,05 0,40

Minimalna kwota lokaty terminowej nie ulega zmianie. Podstawa prawna: UZ nr 55/E/2010 oraz UZ nr 56/E/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.