2017-12-07

Po raz kolejny Pakiet Emerytalny PKO TFI, który umożliwia inwestowanie na przyszłość zarówno w IKE jak również w IKZE, stanął na podium w Rankingu IKE i w Rankingu IKZE. Obydwa produkty zostały ocenione przez Analizy Online na „5-tkę” zajmując II miejsca.

Zarówno Ranking IKE jak i Ranking IKZE tworzony był w oparciu o kategorie dotyczące efektywności zarządzania, kosztów i oferty produktowej.

  1. Efektywność to kategoria, która ocenia jakość oferowanych rozwiązań (wysokie oceny Rankingowe i Ratingowe)

PKO TFI znalazło się wśród towarzystw, które wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji w zakresie wysokiej efektywności rozwiązań wykorzystanych w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE+IKE).

  1. Koszty to kategoria uwzględniająca opłaty jakie ponoszą klienci podczas oszczędzania na emeryturę. Główną kategorią kosztów przy długoterminowym oszczędzaniu są opłaty za zarządzanie, choć ranking uwzględniał również pozostałe koszty (utworzenie programu, opłaty manipulacyjne oraz za konwersje).

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) daje dostęp do specjalnych kategorii jednostek, z dużo niższymi opłatami za zarządzanie niż u konkurencji, co zostało docenione w rankingu.

  1. Oferta produktowa to kategoria, która ocenia konstrukcję produktu i uwzględnia zarówno szerokość oferty funduszowej, ale również inne elementy jak dostęp przez Internet czy automatyczna alokacja środków w funduszach cyklu życia.

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE) zbudowany jest w oparciu o fundusze cyklu życia, które są prostym i wygodnym rozwiązaniem dla klientów. Ułatwiają one zarządzanie dywersyfikacją oraz stopniową zmianę struktury portfela wraz z upływem lat i czasu jaki pozostał do zakończenia inwestycji.

„Przyznane po raz kolejny „5-tkowe” oceny w Rankingach IKE i IKZE  opracowanych przez niezależny ośrodek badawczy jakim są Analizy Online, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Dla naszych klientów z kolei potwierdzeniem, że wybrali bardzo dobry produkt emerytalny. To bardzo ważne ponieważ jest to inwestycja, z którą, co do zasady, wiążemy się na długie lata. Klienci, którzy zdecydowali się na IKE i IKZE działające w ramach jednego produktu jakim jest nasz Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) nie muszą pilnować limitów wpłat zmieniających się w każdym roku, w każdym produkcie. Dokonują wpłat na jedno konto a limity automatycznie są rozdystrybuowane na poszczególne produkty. Wszelkie nadwyżki ponad te kwoty również pracują na przyszłość inwestującego w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym (WPI). Ważne są też ulgi podatkowe – te teraźniejsze  (coroczna ulga podatkowa z IKZE) i przyszłe (wypłata bez podatku od zysków kapitałowych po osiągnięciu wieku emerytalnego). – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) funkcjonuje już od ponad 5 lat. W tym czasiepond116 68 tys. klientów zainwestowało ok. 680  mln zł.

 
 

***

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.

Informacje dla mediów: Izabela Pieńkowska , tel. 22/358 56 23, 0 667 767 015, e-mail: izabela.pienkowska@pkotfi.pl