2015-10-08

W SKO PKO Banku Polskiego oszczędzania uczy się już trzecie pokolenie młodych Polaków. Na co zbierali pieniądze uczniowie kilkadziesiąt lat temu? Jakie nagrody i odznaki mogli zdobyć za regularne oszczędzanie? Tego i wiele więcej można dowiedzieć się z wystawy "80 lat SKO" w Krakowie.

Obecnie do SKO PKO Banku Polskiego należy co 3 szkoła podstawowa w kraju. Jak uczniowie opisują SKO, które w tym roku obchodzi 80-lecie? „Jest to coś, w czym cały rok zbieram pieniądze na swoje wydatki i na wakacje”. „To taki szkolny bank”. „Dzięki temu oszczędzam” – to niektóre z odpowiedzi.

Z okazji jubileuszu zorganizowano wystawę pokazującą fenomen tego najstarszego i największego w Polsce programu edukacji finansowej dzieci i młodzieży, który cechuje interaktywność i innowacyjność. Wśród eksponatów znalazły się unikatowe zdjęcia, plakaty i dokumenty oraz pamietające poprzednie stulecie gadżety. Każdy z nich ma swoją wyjątkową historię. Można zobaczyć m.in. wydawany od lat 50. periodyk „Wiadomości SKO”, do którego wiersze o oszczędzaniu pisał np. Jan Brzechwa, czy plakaty anonsujące konkursy SKO, tworzone przez najwybitniejszych polskich rysowników i grafików. Autorem jednego z nich jest Tomasz Lew Leśniak, twórca kultowej postaci Jeża Jerzego. Całość ekspozycji wzbogacają elementy multimedialne.

SKO to nie tylko nauka oszczędzania. Program obejmuje także podstawy bankowości, ekonomii oraz ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W latach 2010-2012 przeszedł gruntowną rewitalizację, dzięki czemu stał się jeszcze bardziej praktyczny i atrakcyjny – zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Stworzony przez PKO Bank Polski serwis www.sko.pkobp.pl jest pierwszym tak kompleksowym, łatwym w obsłudze, intuicyjnym, bezpiecznym i przyjaznym graficznie produktem dla najmłodszych. Dzięki niemu dzieci mogą m.in. zakładać wirtualne skarbonki, zdobywać specjalne odznaki i oczywiście na bieżąco sprawdzać stan środków na rachunku oraz historię oszczędzania. SKO Konto dla Ucznia, przeznaczone dla dzieci w wieku 5-13 lat, jest bezpłatne, a zgromadzone na nim pieniądze są atrakcyjnie oprocentowane.

W ramach SKO PKO Bank Polski prowadzi szeroko zakrojoną edukację – zarówno wśród dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli, którym dodatkowo zapewnia wsparcie merytoryczne, dostarczając pomoce dydaktyczne, m.in. gotowe scenariusze lekcji. Te ostatnie zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i 11 kuratorów oświaty z całej Polski.

Zrewitalizowane Szkolne Kasy Oszczędności są doceniane zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów, co potwierdzają liczne nagrody przyznane Bankowi właśnie za SKO. Za sukcesami stoją konkretni ludzie – nauczyciele, dzieci, rodzice oraz przedstawiciele Banku, którzy na co dzień inspirują się nawzajem i tworzą coraz liczniejszą społeczność oszczędzających, przedsiębiorczych i proekologicznych. Motorem tych działań są organizowane od wielu lat konkursy, szczególnie „Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności” i „Konkurs dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Bank organizuje również konkursy dla użytkowników i czytelników platformy www.SzkolneBlogi.pl.

PKO Bank Polski wspiera nauczycieli również przy dokonywaniu operacji na rachunkach oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dzieci z wykorzystaniem multimediów. Chętne szkoły zapraszane są na pogadanki i prelekcje do placówek Banku, a nawet na zwiedzanie skarbca.

Kraków jest już ósmym miastem, w którym w tym roku gości wystawa. Wcześniej ekspozycję mogli odkładać mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Gdańska, Białegostoku i Rzeszowa. Można ją oglądać do 19 października 2015 r. w siedzibie Oddziału 1 PKO Banku Polskiego, przy u. Lubicz 17 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00), a jej wirtualną wersja jest dostępna na specjalnej stronie: www.pkobp.pl/80-lat-sko.

SKO w liczbach:

  • 80 – tyle lat mają Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego
  • 4,6 tys., czyli co 3 szkoła w Polsce uczestniczy w programie SKO
  • 157 tys. dzieci ma konto w nowym internetowym SKO
  • 560 szkół prowadzi blogi na platformie www.szkolneblogi.pl
  • 75 tys. fanów mają Szkoły Oszczędzania na portalu NaszaKlasa.pl
  • 371 zł to średnia kwota zgromadzona na internetowym koncie ucznia
  • 52 proc. dziewczynek i 48 proc. chłopców w wieku 5-13 lat oszczędza w SKO