2013-11-21

PKO Bank Polski uprzejmie informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych na cenie złota końcowa wartość obserwacji z dnia 19 listopada 2013 r. wyniosła 1 275,75 USD/uncję.

Wskaźnik Odniesienia w dniu 22 listopada 2011 r. został ustalony na poziomie 1 699 USD/uncję. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji, od której uzależniona jest Premia.

Końcowa cena złota z dnia 19 listopada 2013 r. wyniosła 1 275,75 USD/uncję. W żadnym dniu pomiędzy 22 listopada 2011 r. a 19 listopada 2013 r. cena złota nie dotknęła i nie przekroczyła bariery (2 883,3 USD/uncję) ustalonej na wysokości 170% wartości początkowej ceny złota (1 699 USD/uncję).

Na podstawie obserwacji końcowej została ustalona kwota wykupu w wysokości 1000 PLN za 1 sztukę Bankowych Papierów Wartościowych z emisji PLN131122S. Przekazanie  środków z wykupu certyfikatów na rachunki Klientów nastąpi dnia 22 listopada 2013 r.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO Banku Polskiego, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl.