2005-11-02

Bezpieczeństwo Twoich finansów jest dla nas szczególnie ważne Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej i stosowania haseł jednorazowych. Pamiętaj, że system zabezpieczeń wymaga także ostrożności z Twojej strony.

 1. Nie udostępniaj hasła i swojego numeru klienta osobom trzecim, nie podawaj ich na nieszyfrowanych stronach.
 2. Logując się do serwisu internetowego sprawdź, czy znajdujesz się na właściwej stronie (pojawienie się żółtej kłódki w prawym dolnym rogu okna przeglądarki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona . certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane). Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości". Po wybraniu przycisku "Certyfikaty" sprawdź zarówno "Ogólne", jak i "Ścieżka certyfikacji". Po kliknięciu w ikonę kłódki zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny www.pkointeligo.pl. Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał Inteligo Financial Services S.A., obsługujący system bankowości elektronicznej na zlecenie PKO Banku Polskiego.
 3. Kody z karty kodów używane są jednorazowo przy potwierdzania większości operacji wykonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego lub serwisu telefonicznego. Kilka ważnych rad:
  • kartę kodów jednorazowych trzymaj w bezpiecznym miejscu, tak aby nikt niepowołany nie miał do niej dostępu,
  • nigdy nie podawaj kodów na stronie bez certyfikatu bezpieczeństwa,
  • pamiętaj, że podawanie kodu z karty kodów jednorazowych jest konieczne tylko w sytuacjach, gdy wykonujesz kluczowe operacje: np. zlecanie przelewu (system nie prosi o podanie kodu jednorazowego zaraz po zalogowaniu, podczas zmiany danych odbiorcy, wykonywaniu płatności lub przeglądania historii Twojego rachunku).
  • pamiętaj, aby zawsze sprawdzić adres i certyfikat strony, zanim podasz kod jednorazowy
 4. Pamiętaj również, aby dbać o bezpieczeństwo własnego komputera, stosuj aktualny program antywirusowy oraz osobisty firewall.
 5. W trosce o bezpieczeństwo i Twoją wygodę udostępniamy link skąd można pobrać program "ArcaClean" umożliwiający usuwanie najpopularniejszych robaków (Blaster, Beagle, NetSky, Sober i inne). Program skanuje wszystkie dyski komputera i usuwa wszystkie kopie wykrytych robaków oraz odtwarza zmiany dokonane przez robaki w konfiguracji systemu.

Więcej informacji o bezpieczeństwie znajdziesz w sekcji "Bezpieczeństwo"