2013-12-13

Korzystając z usługi Powiadomienia SMS, każde potwierdzenie dotyczące obciążenia oraz uznania rachunku otrzymasz teraz z datą waluty transakcji.

Powiadomienia SMS potwierdzające operacje obciążenia bądź uznania rachunku zostały wzbogacone o datę waluty transakcji. W przypadku powiadomień dotyczących operacji realizowanych przy użyciu karty, data waluty wskazuje dzień wykonania rozliczanej transakcji. Powiadomienia, w których prezentowana będzie data waluty transakcji:

wpływ na rachunek – powiadomienie zawierające następujące treści:

Uznanie
Rach. XX..XXX
Kwota +19,18 PLN
w tym
+19,18 PLN ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH
Data waluty 2013-12-01 (Nowość)
Saldo +32668,92 PLN

wypływ z rachunku – powiadomienie zawierające następujące treści:

Obciazenie
Rach. XX..XXX
Kwota -3,01 PLN
w tym
-3,01 PLN REALIZACJA ZLECENIA STALEGO
Data waluty 2013-12-01 (Nowość)
Saldo +5245,71 PLN

lub, w przypadku operacje realizowanych przy użyciu karty:

Obciazenie
Rach. XX..XXX
Kwota -105,00 PLN
w tym
- 1000,00 PLN WYPLATA W BANKOMACIE
- 5,00 PLN PROWIZJA - WYPLATA Z ATM KRAJOWEGO
Data waluty 2013-12-10 (Nowość)
Saldo +5245,71 PLN

Usługę Powiadomienia SMS możesz aktywować i zmieniać w dowolnym momencie, zrobisz to samodzielnie po zalogowaniu do konta lub u konsultanta PKO pod numerem: 801 307 307 lub +48 81 535 60 60.

Pamiętaj, obciążenia na Twoim rachunku mają miejsce 24 h na dobę. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień w godzinach nocnych, wystarczy, że złożysz taką dyspozycję – samodzielnie w serwisie iPKO wybierając zakładkę „Rachunki” -> „Powiadomienia SMS” -> „Zmień ustawienia” a następnie zaznaczając godziny 8:00 – 22:00. Wszystkie powiadomienia nocne, otrzymasz po godzinie 8:00.

Za korzystanie z usługi Powiadomień SMS są pobierane opłaty zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji.