2011-07-08

W trakcie oferty Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego otworzył 13 tys. nowych rachunków inwestycyjnych. Osiągnął także duży udział rynkowy w zapisach, sięgający ok. 14,5 proc. Za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego na akcje JSW S.A. zapisało się 22,8 tys. osób w transzy inwestorów indywidualnych, co przełożyło się na ok. 14,5 proc. udział rynkowy i drugą pozycję pod względem złożonych zapisów. Liczba rachunków inwestycyjnych zwiększyła się aż o 13 tys. i aktualnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi ich łącznie 134,9 tys. W transzy osób uprawnionych inwestorzy złożyli blisko 7 tys. zapisów. Zgodnie z prospektem emisyjnym JSW S.A. osoby uprawnione, czyli pracownicy Grupy JSW lub Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., którzy pozostawali w stosunku pracy z którąś ze spółek z Grupy lub KK Zabrze 31 maja 2011 roku, mogli wziąć udział w ofercie spółki jedynie za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Aby ułatwić tej grupie osób udział w transakcji DM PKO Banku Polskiego umożliwił złożenie zapisu na terenie zakładów JSW S.A, z czego klienci chętnie korzystali. - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego osiągnął znakomity wynik pod względem nowo otwartych rachunków inwestycyjnych biorąc pod uwagę fakt, iż jest to już kolejna duża oferta i wielu inwestorów posiada już rachunki maklerskie. Ponadto od dłuższego czasu staramy się ułatwiać naszym klientom dostęp do usług maklerskich poprzez realizowany projekt rozwoju kanałów dystrybucji, w ramach którego rozwijają się kanały zdalne oraz tradycyjna sieć dystrybucji - podkreśla Błażej Borzym, pełniący obowiązki Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Ponadto niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się usługa połączenia rachunku bankowego z inwestycyjnym pozwalająca na składanie zlecenia na zakup instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na koncie osobistym. Liczba rachunków zintegrowanych powiększyła się w trakcie oferty aż o 9,3 tys. Aktualnie prowadzonych jest 37,3 tys. tego typu kont. W ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego był oferującym i współprowadzącym księgę popytu. Od sierpnia zwiększy się liczba oddziałów PKO Banku Polskiego świadczących usługi maklerskie, w których klient Banku będzie mógł m.in.: otworzyć rachunek inwestycyjny powiązany ze swoim kontem osobistym, dokonać zakupu obligacji skarbowych, złożyć zapis na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej złożyć zlecenie kupna, sprzedaży instrumentów finansowych i dyspozycję ich anulowania. W sumie takich placówek będzie aż 966. *** PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 871 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader\'s Digest certyfikatami \"Produkt Roku 2010\" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem \"Złotego Bankiera\" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu \"Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców\", posiadaczem certyfikatu \"Firma Przyjazna Klientowi\" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł \"Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010\". Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu \"Top Marka\" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej \"Polskie Marki 2010\" jej wartość została określona na 3,6 mld zł.