2016-11-16
 • Kilkaset tysięcy klientów PKO Banku Polskiego skorzystało już z usług e-administracji (wnioski o 500+, Profil Zaufany, PUE ZUS).
 • Poprzez serwisy transakcyjne iPKO i Inteligo można on-line m.in. rejestrować działalność gospodarczą, załatwiać sprawy w ZUS, składać wnioski o dokumenty i świadczenia socjalne.
 • Rozwój cyfrowej administracji to element nowej strategii PKO Banku Polskiego.

Rewolucja z zakresu e-administracji nabiera tempa. PKO Bank Polski od początku wspiera proces i proponuje kolejne innowacyjne i ułatwiające kontakt z urzędami rozwiązania. Nasi klienci mogą między innymi bez ograniczeń korzystać z dostępu do swoich kont w PUE ZUS, składania wniosków o świadczenia z programu 500+ dzięki uwierzytelnianiu ich tożsamości przez serwisy transakcyjne.  Tworzenie cyfrowych rozwiązań oraz ich integracja z administracją państwową jest elementem nowej strategii, która wyznacza kierunek rozwoju organizacji na najbliższe lata.

Klienci PKO Banku Polskiego, do tej pory złożyli przez serwisy transakcyjne ponad 173 tys. wniosków o świadczenie z programu 500+ - to najlepszy wynik w rodzimym sektorze bankowym. Użytkownicy iPKO i Inteligo założyli również ponad 38 tys. Profili Zaufanych, a 8,5 mln z nich ma dostęp do PUE ZUS. Takie zainteresowanie Polaków usługami e-urzędów oznacza rozwój e-administracji i wzrost liczby dostępnych przez internet usług co zostało uwzględnione w najnowszej strategii Banku.

Dla przedsiębiorcy

Biurokracja przestaje być problemem dla właścicieli firm. Już teraz najpopularniejsze  sprawy urzędowe jak np.: zarejestrowanie działalności gospodarczej można załatwić wygodnie online. Profil Zaufany pozwala przedsiębiorcom w pełni korzystać z funkcji PUE ZUS – rozliczać się przez bezpłatną aplikację ePłatnik, uzyskiwać online zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek i zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Dodatkowo, Profil Zaufany tworzony z poziomu serwisów transakcyjnych banku pozwala przez internet zarejestrować działalność gospodarczą w serwisie CEIDG i wypełnić wniosek CEIDG-1, który jest jednocześnie zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (m.in. nadanie NIP), GUS (nadanie/weryfikacja REGON) oraz do ZUS (zgłoszenie płatnika składek) lub KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). E-administracja oszczędza czas i pieniądze podatników.

Dla Kowalskiego

Jednak usługi dostępne e-administracji dostępne dzięki serwisom bankowym wykraczają daleko poza kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. „Odwiedzenie” e-urzędu to korzyści także dla osób indywidualnych. Profil Zaufany pozwala:

 • podpisywać dokumenty przekazywane przez Internet,
 • składać wnioski o dowód osobisty dla siebie lub dziecka (serwis ePUAP),
 • zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego (serwis ePUAP),
 • złożyć wniosek o przydatną podczas podróży kartę EKUZ  (serwis ePUAP; dokument uprawnia do      korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA; można go odebrać osobiście lub otrzymać pocztą),
 • uzyskiwać odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego (serwis ePUAP),
 • złożyć wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (serwis ePUAP) w przypadku zmiany danych lub      zagubienia dokumentu,
 • składać zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu (serwis ePUAP; to obowiązek każdej osoby      sprzedającej, lub przekazującej w formie darowizny zarejestrowany samochód),
 • rejestrować się jako osoba poszukująca pracy (praca.gov.pl),
 • uzyskać indywidualną interpretację podatkową (serwis ePUAP) i zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny; przydatne przy poszukiwaniu pracy),
 • złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny Emp@tia, załatwiać sprawy w PUE ZUS i korzystać z regionalnych      platform e-administracji np. SEKAP, Wrota Mazowsza, Cyfrowa Małopolska.

Wsparcie cyfryzacji częścią nowej strategii Banku

Cyfrowa rewolucja będzie postępować. Działania na rzecz rozwoju e-administracji wpisują się w nową strategię Banku na lata 2016-2020.. Bank jako pionier w tworzeniu bezpiecznego i prostego dostępu do administracji publicznej przez serwisy transakcyjne współpracuje z jednostkami rządowymi nad wdrożeniami z zakresu e-usług. Przewaga rynkowa w tym zakresie może okazać się strategiczna dla przyszłej pozycji Banku w sektorze. Potwierdza to rosnące zainteresowanie klientów proponowanymi udogodnianiami.