2009-10-29

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Kapitałowa PKO BP powiększyła się o spółkę prowadzącą działalność faktoringową - PKO BP Faktoring S.A. Grupa Kapitałowa gwarantuje spółce dostęp do kapitału, bezpieczeństwo finansowe oraz stabilność działania. Kompetencje i doświadczenie pracowników spółki oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne PKO BP Faktoring S.A. zapewnią Państwu usługę na najwyższym poziomie. Oferowane przez PKO BP Faktoring S.A. rozwiązania umożliwią Państwu:

  • pozyskanie stałego i elastycznego źródła finansowania bieżącej działalności,
  • poprawę płynności finansowej i stabilizację przepływów finansowych poprzez skrócenie cyklu spływu należności,
  • obniżenie kosztów operacyjnych związanych z rozliczaniem spływu należności, monitowaniem i egzekwowaniem należności,
  • uzyskanie dodatkowych upustów/rabatów u Dostawców,
  • zdyscyplinowanie płatnicze Odbiorców.

Pełne informacje nt. oferty mogą Państwo uzyskać we wszystkich Centrach Korporacyjnych PKO BP oraz Biurach Regionalnych PKO BP Faktoring S.A. Centrala ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 02-366 Warszawa Tel. (22) 577 03 00 Fax. (22) 866 50 10 Biuro Regionalne w Warszawie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 02-366 Warszawa Tel. (22) 577 03 15 Biuro Regionalne w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 59 80-557 Gdańsk Tel. (58) 767 82 36 Biuro Regionalne w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice Tel. (32) 357 50 12 Biuro Regionalne w Krakowie Osiedle Centrum E 13 31-934 Kraków Tel. kom. 0 602 116 534 Biuro Regionalne w Lublinie ul. Łęczyńska 51 20-313 Lublin Tel. kom. 0 728 964 959 Biuro Regionalne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn Tel. kom. 0 603 178 862 Biuro Regionalne w Poznaniu Plac Wolności 3 60-914 Poznań Tel. (61) 855 69 94 Biuro Regionalne we Wrocławiu ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław Tel. (71) 371 21 07