2007-05-27

PKO Bank Polski na edukację i przedsiębiorczość przekazuje co roku kilkadziesiąt dotacji. Współpracę z Fundacją ABC XXI Bank nawiązał w 2004 roku pomagając w zakupie książek dla bibliotek szkolnych oraz wspierając akcję edukacyjną „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Pomoc przekazana w 2006 roku została wykorzystana na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w różnych miejscowościach Polski, a także na przeprowadzenie w ponad 1500 miejscowościach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. W tym roku również kontynuowana jest współpraca.