2007-07-27

Fundacja Universitatis Varsoviensis zwróciła się do PKO Banku Polskiego z prośbą o wsparcie finansowe dla organizacji ogólnopolskiego obozu adaptacyjnego dla studentów najlepszych polskich uczelni „Campus Akademicki – Międzyzdroje 2007”. Głównym celem obozu jest rozwijanie współpracy pomiędzy studentami różnych uczelni, integracja środowiska akademickiego oraz kształtowanie aktywności wśród młody studentów. Campus Akademicki jest największą tego typu imprezą w Polsce. Ważnym, nowym elementem tegorocznej edycji będzie udział licznej grupy studentów niepełnosprawnych oraz studentów z zagranicy. Tegoroczna, darowizna na rzecz organizacji Campusu Akadamickiego - Międzyzdroje 2007 będzie kontynuacją nawiązanej w roku ubiegłym współpracy. Wsparcie Fundacji Universitatis Varsoviensis stanowiło jednoczesną pomoc, ze strony Banku, w realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez umożliwieniu zorganizowania wypoczynku studentom niepełnosprawnym wśród pełnosprawnych rówieśników. Ponadto ww. wsparcie dawało unikalną możliwość zaprezentowania Banku w środowisku młodych liderów naszego kraju, wśród ponad tysiąca studentów z najlepszych polskich uczelni oraz wśród osób życia publicznego, których obecność jest stałym elementem ww. przedsięwzięcia.