2016-12-21

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniu 30.12.2016 r., w przypadku systemu iPKO biznes:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone w dniu 30.12.2016 r. do godziny 13:45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta,
  • pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 30.12.2016 r. po godzinie 12:15 spowodują obciążenie rachunku w tym dniu, natomiast do rozliczeń międzybankowych zostaną przekazane najpóźniej w dniu 02.01.2017 r.

W dniu 23.12.2016 r. rozrachunki międzybankowe oraz system iPKO biznes będą funkcjonowały jak w każdy dzień roboczy, zaś w dniu 01.01.2017 r. od godziny 8.00 system iPKO biznes będzie niedostępny, a ponowne jego udostępnienie nastąpi w dniu 01.01.2017 r. najpóźniej o godzinie 12:00.