2011-12-27

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (art. 12 ust. 2 pkt. 1) oraz Rozporządzenia ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 1 października 2010r. ( § 26), środki na spłatę zadłużenia, odsetek lub prowizji od kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu obrotowego odnawialnego za grudzień 2011 r. PKO Bank Polski wyjątkowo pobierze nie w piątek 30.12.2011 r. lecz w sobotę 31.12.2011 r. Dotyczy to tych kredytów, dla których dzień spłaty przypada na 31.12.2011 r. W związku z powyższym prosimy o zapewnienie środków na pobranie ww. zobowiązań związanych z udzielonym Państwu kredytem w rachunku bieżącym lub kredytem obrotowym odnawialnym na dzień 31.12.2011 r. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa doradcą.