2011-02-22

Internetowa Platforma Transakcyjna iPKOdealer to aplikacja służąca do zawierania natychmiastowych transakcji wymiany walut oraz obserwacji bieżących kwotowań par walutowych za pośrednictwem internetu. Dostęp do aplikacji iPKOdealer realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej z poziomu systemu bankowości elektronicznej iPKO Biznes. Oferta skierowana jest do firm korporacyjnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, korzystających z iPKO Biznes. Wywołanie aplikacji następuje poprzez link umieszczony w iPKO Biznes. Po wywołaniu Platforma działa, jako niezależna aplikacja, wykorzystując Centrum Autoryzacji iPKO Biznes. Do zawarcia transakcji niezbędne jest posiadanie rachunków w odpowiednich walutach oraz pełnej kwoty transakcji na rachunku obciążanym w momencie wykonywania transakcji. Korzyści dla klienta:

  • możliwość kontroli bieżących kursów i wykonywania transakcji wymiany walut bez konieczności kontaktu z dealerem lub doradcą bankowym
  • możliwość wykonywania transakcji wymiany walut z datą waluty today (rozliczenie transakcji w dacie jej zawarcia)
  • automatyczne księgowanie wykonanych transakcji między rachunkami klienta
  • dostępny podgląd szczegółów oraz elektroniczne potwierdzenie transakcji

Kontakt: Wsparcie użytkowników platformy transakcyjnej iPKOdealer dostępne jest pod numerami:

  • 22-521-76-53,
  • 22-521-76-54

w godzinach pracy: pn. – pt. 08:30 – 16:30 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: DSK.iPKOdealer@pkobp.pll Dostęp do aplikacji iPKOdealer jest możliwy w dni robocze, w przedziale godzinowym 8:30 – 16:30. Zdefiniowany przedział godzinowy nie ogranicza czasu pracy w aplikacji podczas aktywnej sesji. Jednak użytkownik nie ma możliwości wysyłania zgłoszenia transakcji wymiany walutowej poza zdefiniowanym przedziałem godzinowym.