2013-08-06

Wpisywanie błędnego kodu PIN jest bardzo częste. Komu z nas nie zdarzyło się go zapomnieć bądź wpisać nieprawidłowo? Dla bezpieczeństwa Użytkowników, aplikacja IKO jest automatycznie blokowana po trzykrotnym wprowadzeniu niepoprawnego kodu.

Co zrobić kiedy przytrafiła nam się taka sytuacja? Odblokowanie aplikacji jest bardzo proste, wystarczy zalogować się do serwisu iPKO, aby nadać nowy PIN do naszego IKO.

Odblokowanie aplikacji IKO krok po kroku:

  1. Zaloguj się do serwisu iPKO.
  2. W sekcji „IKO” wybierz opcję „Zmiana kodu PIN”.
  3. Podaj kod z narzędzia autoryzacyjnego (kody SMS, karta kodów jednorazowych lub token).
  4. W serwisie zostanie wyświetlony kod autoryzacyjny.
  5. Wpisz kod autoryzacyjny do aplikacji IKO.
  6. Nadaj nowy kod PIN.
  7. Możesz znowu korzystać z aplikacji IKO.