2013-10-23

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Interaktywnie.com dotyczącym bankowości mobilnej.

Możemy się z niego dowiedzieć jaka jest wiedza Polaków dotycząca płatności mobilnych, kim są ich użytkownicy i czego oczekują, a także które z funkcji aplikacji finansowych są najczęściej używane oraz najbardziej cenione przez ankietowanych. Raport pokazuje też występujące różnice związane z wiekiem i płcią.

W publikacji znajdziemy również opinie ekspertów dotyczące najważniejszych kwestii związanych z bankowością mobilną - szans jej przyjęcia na rynku i przyszłości m-płatności. Na powyższe tematy wypowiedzieli się m.in. Wojciech Bolanowski i Dominik Modrzejewski z Pionu Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego.

Raport dostępny jest tutaj.