2016-03-16

Informujemy, iż dnia 15-03-2016 Bank Gospodarstwa Krajowego wydał komunikat o następującej treści:

„Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016. W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 16-03-2016 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.”

W związku z powyższym od dnia 16.03.2016r. PKO Bank Polski SA  nie przyjmuje już wniosków o dofinansowanie wkładu własnego i wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego MDM z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym na 2016 rok.

Przypominamy, iż w dalszym ciągu Klienci mogą składać w Banku:

1. wnioski o dofinansowanie wkładu własnego i wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego MDM z terminami wypłat dofinansowania na lata 2017 i 2018,

2. wnioski o dodatkowe finansowe wsparcie na spłatę części kredytu z terminami wypłat w 2016 r. do momentu wyczerpania się 100 % limitu oraz na lata 2017 i 2018 r.