2014-01-16

Uprzejmie informujemy, że dniu 26 grudnia 2013 roku wartość indeksu NASDAQ przekroczyła barierę w Bankowych Papierach Wartościowych opartych na indeksie NASDAQ 100.

Bariera w wysokości 3580,2720 (140% poziomu początkowego) została przekroczona przez indeks NASDAQ (poziom zamknięcia indeksu z dnia 26 grudnia 2013 roku to 3584,57), co będzie skutkowało wypłatą w dniu wykupu 21 lutego 2014 roku dla Klienta kuponu w wysokości 10% za okres inwestycji (zgodnie z Warunkami Emisji).