2012-10-10

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 października 2012 roku Kraft Foods Inc zmienił nazwę na Mondelez International Inc i wydzielił ze swojej struktury północnoamerykański biznes spożywczy, Kraft Foods Group Inc. Dotychczasowi akcjonariusze otrzymali jedną akcję Kraft Foods Group Inc za każde trzy akcje Kraft Foods Inc.

W związku z tym, struktura Koszyka, na którym oparte są BPW Strukturyzowane uległa zmianie. Każda akcja Kraft Foods Inc została zastąpiona jedną akcją Mondelez International Inc oraz 0,333 akcji Kraft Foods Group Inc. Pozostałe akcje w Koszyku pozostają bez zmian. Stopa zwrotu z Koszyka nadal liczona jest w oparciu o 7 spółek (Intel, McDonald’s Corp, Merck&Co, Pfizer, Philip Morris International, Procter&Gamble oraz traktowane jako całość Mondelez i Kraft Foods Group Inc), zgodnie z pkt. 9 Specyfikacji Parametrów Emisji. Ceny Akcji wchodzących w skład Koszyka Akcji w pierwszym Dniu Obserwacji Wskaźnika Odniesienia, tj. 21 lutego 2012 r., oraz ceny Akcji z pozostałych Dni Obserwacji Wskaźnika Odniesienia tj. 21 maja 2012 r. i 21 sierpnia 2012 r. nie ulegają zmianie.